A
B
C
CONI - ComitatoOlimpico Nazionale Italiano
D
E
EMAU - European and Mediterraneum Archery Union
F
FIARC - Federazione Italiana Arcieri tiro di Campagna
FITA - Federation International du Tir a l'Arc
FITARCO - Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
V
W
X
Z